Baseball je igra između dvije ekipe. Svaka ekipa ima po devet igrača.

 

Igralište za baseball ima oblik lepeze i sastoji se od unutarnjeg (infield) i vanjskog (outfield) dijela. Unutarnji dio je kvadrat na čijim vrhovima su baze po kojima je igra dobila ima.

Na vrhu kvadrada koji je ujedno i vrh lepeze je domaća, a postoje još i prva, druga i treća baza. Udaljenost između baza iznosi 27,45 m.

U sredini unutarnjeg dijela je mali brežuljak (pitcher's mound) na čijem vrhu je linija bacanja (rubber) koja je od vrha domaće baze udaljena 18,30 m. Iza domaće baze nalazi se zaštitna mreža (back stop).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prije početka igre domaća ekipa se postavlja u obranu. Obrambeni igrači imaju rukavice i svaki ima svoje mjesto na igralištu (vidi sliku).

 

Gostujuća ekipa je prva u napadu.

Bodove može osvojiti samo ekipa u napadu. Bod je osvojen kada napadač pretrči sve četiri baze.

Napadač može krenuti u osvajanje baza kada palicom udari lopticu koju baca pritivnički bacač (pitcher). Napadači se izmjenjuju na udaranju po unaprijed određenom redosljedu.

Svaki udarač (batter) nastoji što bolje udariti lopticu i osvojiti najmanje prvu bazu sa koje će, koristeći udarce svojih suigrača, osvojiti i ostale baze, a time i bod za svoju ekipu.

Bacač (pitcher) se trudi baciti ispravne, ali brze ili zakrivljene lopte kako bi ih napadači što teže pogodili. Lopta mora proći iznad domaće baze, a u visini od udaračevog pojasa do koljena. Taj prostor se naziva strike zona. Sudac procjenjuje da li je lopta ispravna (strike) ili nije (ball).

 

Ekipa u obrani nastoji izbaciti tri napadača. Nakon izbacivanja tri napadača ekipe mijenjaju mjesta. Ekipa iz obrane ide u napad, a ekipa iz napada raspoređuje se u obrani.

Dio utakmice u kojem su obje ekipe jednom u obrani i jednom u napadu naziva se izmjena (inning). Utakmica završava nakon devet cijelih izmjena, a pobjeđuje ekipa koja je osvojila više bodova. Ukoliko je rezultat izjednačen, igra se još onoliko izmjena koliko je potrebno da jedna ekipa pobijedi.

 

Udarač kreće u osvajanje baza kada udari loptu u igralište i time postaje trkač (runner).

 

Udarač postaje trkač i osvaja prvu bazu bez mogućnosti da bude izbačen kada:

 1. sudac dosudi četiri loše lopte,
 2. ga dotakne bačena lopta koju nije pokušavao udariti,
 3. lopta udarena u igralište dotakne suca ili trkača u polju prije nego dotakne bilo kojeg obrambenog igrača.

 

Trkač može osvajati baze na slijedeće načine:

 1. na dobar udarac svog suigrača,
 2. tako da “ukrade bazu” tj. da u pogodnom trenutku osvoji slijedeću bazu koristeći nepažnju obrambenih igrača ili da jednostavno bude brži od obrane (u ovom slučaju obrana može izbaciti trkača jedino ako obrambeni igrač, dok trkač nema kontakt s bazom, dotakne trkača lopticom ili rukavicom u kojoj je loptica),
 3. kada napreduje za jednu bazu bez mogućnosti da bude izbačen jer je prisiljen osloboditi bazu za udarača koji je postao trkač u situaciji kada udarač postaje trkač i osvaja prvu bazu bez mogućnosti da bude izbačen. Na jednoj bazi može biti samo jedan trkač.

 

Udarač (batter) je izbačen kada:

 1. je udario loptu u zrak koja je uhvaćena od strane obrambenog igrača,
 2. je hvatač (catcher) ulovio treći strike

 

Trkač (runner) je izbačen kada:

 1. namjerno dotakne loptu u polju ili ometa obrambenog igrača u hvatanju loptice,
 2. je dotaknut lopticom (ili rukavicom u kojoj je loptica) dok nema kontakt s bazom,
 3. se ne vrati na bazu prije loptice koja je uhvaćena u zraku.
 4. on ili slijedeća baza budu dotaknuti prije osvajanja te baze, u situaciji kada mora napredovati kako bi oslobodio bazu za udarača ili trkača koji dolazi iza njega,
 5. se dva trkača nađu na istoj bazi,
 6. ga dotakne lopta udarena od udarača prije nego je dotakla ili prošla igrača obrane.

 

Ovdje smo naveli samo najčešće slučajeve.