Statut HFD Karlovac (PDF)

Pravilnik o priznanjima HFD Karlovac (PDF)

 

Članovi HFD Karlovac:

rb ime i prezime adresa mjesto
1. Josip Banić M.Držića 5 47000 Karlovac
2. Krešimir Botković G.Mrzlo Polje 63 47250 Duga Resa
3. Danko Fajt Tuškanova 13D 47000 Karlovac
4. Berislav Ferić Vladimira Nazora 20b 47000 Karlovac
5. Zdenko Grgeljac Rečička 2c 47000 Karlovac
6. Sergije Grgin Miroslava Krleže 2b 47000 Karlovac
7. Ivan Horvat Grge Tuškana 6a 47000 Karlovac
8. Iva Horvat Grge Tuškana 6a 47000 Karlovac
9. Gordan Juratić Domobranska 13 47000 Karlovac
10. Marko Juričić Sveti Petar 39a 47260 Ogulin
11. Marija Kovačić Smičiklasova 16 47000 Karlovac
12. Stevo Kovačić Smičiklasova 16 47000 Karlovac
13. Zdravko Kovačić Smičiklasova 16 47000 Karlovac
14. Miroslav Krnić Slave Raškaj 10 47000 Karlovac
15. Leon Krnić Slave Raškaj 10 47000 Karlovac
16. Marijan Listar Ante Kovačića 5 47000 Karlovac
17. Zdravko Magličić Novo brdo 26 47280 Zvečaj
18. Jadranko Makarić 47000 Karlovac
19. Marijan Matešić Braće Goljak 67 47000 Karlovac
20. Želimir Matko Antuna Nemčića 10 47000 Karlovac
21. Željka Mihalić Cahun Mrežnička obala 12 47250 Duga Resa
22. Roberto Miklić Skopska 6 47000 Karlovac
23. Lovro Miklić Skopska 6 47000 Karlovac
24. Branko Rajer Senjska 1 47000 Karlovac
25. Dragutin Sever Smičiklasova 25 47000 Karlovac
26. Anton Škrabec Rapske brigade 1 51280 Rab
27. Lada Škvorc Banija 27 47000 Karlovac
28. Mladen Škvorc Banija 27 47000 Karlovac
29. Velimir Valjo Stara cesta 48 47250 Duga Resa
30. Davor Vrus S.Mihalića 9d 47000 Karlovac

Upravni odbor:

ime i prezime funkcija telefon e-mail
Miroslav Krnić predsjednik 098 364 608  
Krešimir Botković dopredsjednik    
inž.Stevo Kovačić tajnik 091 514 3890  
Roberto Miklić blagajnik    
Davorko Vrus distributer 047 616 052  

 

Nadzorni odbor:

ime i prezime funkcija telefon e-mail
Ivan Horvat predsjednik    
Lada Grgurević Škvorc
član    
Sergije Grgin član    

 

Sud časti:

ime i prezime funkcija telefon e-mail
Marijan Matešić predsjednik    
Branko Rajer
član    
Želimir Matko član    

 

Pregled priznanja HFD Karlovac:

Srebrna medalja  
Lada Grgurević Škvorc, 2019. Stevo Kovačić, 2019.
Zdenko Grgeljac, 2019. Miroslav Krnić, 2019.
   
Brončana medalja  
Krešimir Botković, 2018. Danko Fajt, 2019.
Lada Grgurević Škvorc, 2018. Ivan Horvat, 2019.
Zdenko Grgeljac, 2018. Želimir Matko, 2019.
Marija Kovačić, 2018. Roberto Miklić, 2019.
Stevo Kovačić, 2018. Davorko Vrus, 2019.
Zdravko Kovačić, 2018.  
Miroslav Krnić, 2018.  
   
Pohvalnica  
Ivan Horvat, 2018. Sergije Grgin, 2019.
Želimir Matko, 2018. Marijan Listar, 2019.
Anton Škrabec, 2018. Marijan Matešić, 2019.
Davorko Vrus, 2018. Branko Rajer, 2019.
Roberto Miklić, 2018.  

 

Pregled priznanja HFS-a članovima HFD Karlovac:

Veliki zlatni znak za životno djelo u filateliji  
Slavko Pignar, 2003.g.  
   
Zlatni znak HFS-a  
Slavko Pignar, 1967.g. Zdenko Grgeljac, 2004.g.
Dragan Zjača, 1967.g. Stanko Šibenik, 1969.g.
Stanko Močvan, 1973.g. Emilija Reyer, 1977.g.
   
Srebrni znak HFS-a  
Ivan Ivanković, 1976.g. Dr.Dragutin Novosel, 2012.g.
Davorin Derda, 1991.g.  
Zdenko Grgeljac, 2002.g.  
Miroslav Krnić, 2009.g.  
   
Brončani znak HFS-a  
Zdenko Grgeljac, 1998.g. Danko Fajt, 2007.g.
Mladen Škvorc, 1998.g. Miroslav Krnić, 2007.g.
Mirko Malović 1999.g. Stevo Kovačić, 2007.g
Lada Grgurević-Škvorc 1999.g. Krešimir Botković, 2009.g.
Dr.Dragutin Novosel, 2003.g.  
   
Pohvale HFS-a  
Slavko Pignar, 1970.g. Davorko Vrus, 2003.g.
Ljiljana Pintar, 1980.g. Miroslav Krnić, 2004.g.
Zdenko Grgeljac, 1995.g. Krešimir Botković, 2007.g.
Mladen Škvorc, 1995.g. Davorko Vrus, 2007.g.
Danko Fajt, 1998.g. Stjepan Brckan, 2012.g.
Dragutin Novosel, 1998.g. Vid Car, 2012.g.
Domagoj Barešić, 1998.g. Marijan Matešić, 2012.g
Stevo Kovačić, 2003.g.