skup0324.02.2017. Održana je izborna Skupština HFD Karlovac. U nazočnosti 20 članova u radnom dijelu Skupštine pročitani su i jednoglasno usvojeni svi izvještaji. Uz male izmjene i tijela Društva su ostala kao i do sada te su i oni dobili jednoglasnu podršku. Najviše se razgovaralo o gašenju HFS-a, te su sukladno novonastaloj situaciji usvojene i izmjene i dopune Statuta.