Hrvatski savez filatelista 2018Nakon odluke o učlanjenju našeg Društva u HSF, kao predstavnik imao sam čast sudjelovati u radu redovite izborne skupštine HSF-a. Skupština je održana 04. ožujka 2018. u Zagrebu u prostorima Pivnice Medvedgrad i od ukupno 18 članica 11 predstavnika Društava je prisustvovalo radu iste. Prilikom poziva na Skupštinu , svako Društvo je unaprijed dobilo kompletan pisani materijal putem maila tako da je za svaku pohvalu odmak u tretiranju članica na koji smo bili naviknuti u prošlim vremenima. Uz već standardni uvodni dio koji prati svaku Skupštinu, najveća debata se vodila oko izmjene pojedinih članaka postojećeg Statuta koji je usklađen prema zahtjevima pojedinih članica. Nakon toga se pristupilo razrešenju UO i biranju novog. Pošto je pristigla samo jedna kandidatura novog-starog predsjednika Nenada Rogine, Skupština nije imala puno dileme oko iste. Prema Statutu predsjednik je predložio osobe za UO i to: Matej Glavić potpredsjednik, Dario Stela tajnik te Ivica Librić i Stevo Kovačić članovi UO. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen te se prišlo raspravi o predstojećim aktivnostima HSF-a koji je podnio predsjednik. Zacrtane aktivnosti su obimne kao međunarodna fil. Izložba Alpe Adria u Varaždinu, bilateralna izložba Hrvatske i Slovenije u Novskoj, izdavanje Hrvatskog Filateliste, eseja, Novosti... Sve to iziskuje nemala financijska sredstava koje dijelom financira HP a ostatak će se pokušati dobiti kroz donacije. Sama Skupština je završila u prijateljskom tonu i nadamo se da će se tako i nastaviti kroz slijedeća razdoblja. Moramo biti zadovoljni jer je nakon dužeg razdoblja jedan naš član u UO Saveza. Do slijedeće Skupštine. (Stevo Kovačić)