Glasonosa51mPročitajte novog Glasonošu. U ovome broju sve o promociji poštanske marke Kameni most Novigrad na Dobri, o ljetnoj radionici u Gradskoj knjižnici, o izletu na Zavižan u čast Ljudevita Rossija, o aktivnostima u Savezu i o još toga. Glasonoša je i dalje besplatan i sve ih možete pronaći i pročitati ovdje