Glason46mIzašao je novi broj Glasonoše koji donosi poziv na još jednu skupštinu Društva, i izvještaje za skupštinu. Tu su i zapisi o Božićnim radionicama, posjetim anekim izložbama ali i još mnogo toga zanimljivoga. Glasonoša je besplatan i sve ih možete ga pronaći i pročitati ovdje

Zbog duga od nešto više od 15.000 kn postupak ovrhe pokrenula je tvrtka kod koje je skladištena imovina HFS-a. Fina je utvrdila da na računu nema dovoljno novca te je pokrenula postupak stečaja. Kako se nitko nije javio, sud u Osijeku je pokrenuo postupak i zaključio ga, što znači da je naš Hrvatski filatelistički Savez brisan iz registra udruga. Nakon više od 70 godina organizacija koja je okupljala više tisuća filatelista službeno je ugašena. Ljudi koji su vodili Savez posljednjih nekoliko godina nisu bili dovoljno ljudi da kažu da ne znaju ili ne mogu ili ne žele raditi taj posao pa je ovo rezultat takovog ponašanja. Postavlja se pitanje što je sa materijalnom imovinom Saveza? Godinama se pitanje imovine povlači kako na Skupštinama tako i po kuloarima. Gdje su nestale zbirke maraka, što će biti sa knjižnicom? Postavlja se i pitanje što je napravljeno sa novcem koji su članice uplaćivale Savezu i što je sa novcem koji je dolazio iz drugih izvora. Uglavnom pitanje je gdje je lova. Zašto i čemu je Savez postojao i koja je bila njegova funkcija? Što su od Saveza imale članice a što pojedinci? Inicijativa za osnivanjem novog saveza je već pokrenuta ali odgovori na pitanja: Koja je funkcija saveza i što od toga imaju članice? moraju biti zapisana.

Glason45mIzašao je novi broj Glasonoše koji donosi sjećanje na preminulog Stanka Šibenika, doživljaj proslave 25. obljetnice izdavanja poštanskih maraka i proglašenja najljepše marke u 2015. iz Skradina, te članak o Franji Šporeru čiji žig i omotnicu najavljujemo, ali i još toga. Glasonoša je besplatan i možete ga pronaći i pročitati ovdje

127
Ove godine proslavlja se 170 godina osnutka Hrvatskoga šumarskog društva i 140 godina izlaženja Šumarskog lista te tom prigodom Hrvatsko filatelističko društvo Karlovac u suradnji s karlovačkim ogrankom HŠD-a izdaje 21.10.2016.  prigodnu omotnicu i prigodni poštanski žig posvećenu 210. godišnjici rođenja Franje Šporera
Žig je dostupan samo danas na pošti 47000 Karlovac, dok se omotnica može nabaviti u Društvu kao i putem našeg kontakta.
Više o svim našim izdanjima pogledajte u katalogu.

Preminuo je Stanko Šibenik, doajen Karlovačke i Hrvatske filatelije, dugogodišnji dužnosnik našeg Društva i Hrvatskog filatelističkog Saveza, organizator izložbi i promotor filatelije.