Zapisnik sa sjednice Izvršnog odbora HFD Karlovac održane dana 07.10.2004. u prostorijama Društva sa početkom u 17.30 sati

Nazočni: Miroslav Krnić, Mirko Malović, Ivan Ivanković, Davorko Vrus.

Zapisničar: Miroslav Krnić

Dnevni red:
1. Osnivanje komisije za organizaciju izložbe
2. Osnivanje komisije za izmjene i dopune Statuta HFD Karlovac
3. Izdavačka djelatnost
4. Posjet izložbama
5. Razno

Ad 1) Na prijedlog predsjednika Društva Miroslava Krnića jednoglasno je donesena odluka o osnivanju komisije za organizaciju nenatjecateljske društvene izložbe povodom godišnjice osnivanja Društva, koja će biti promidžbenog karaktera, a koja će se održati od 16.11. do 22.11.2004. u prostorima gradske knjižnice. Komisiju sačinjavaju: Stevo Kovačić, Roberto Miklić i Miroslav Krnić. Prihvaćen je prijedlog da se svim člnaovima pismenim putem uputi poziv za sudjelovanje na izložbi koji se nalazi u privitku ovog zapisnika.

Ad 2) Na prijedlog predsjednika Društva Miroslava Krnića jednoglasno je donesena odluka o osnivanju komisije za izmjene i dopune Statuta Društva. Komisiju sačinjavaju: Helga Mandl, Mirko Malović i Stevo Kovačić. Izmjene i dopune će komisija pripremiti do godišnje Skupštine na kojoj će se izmjene i dopune dati na usvajanje.

Ad3) Miroslav Krnić je izvjestio da je povodom izlaska marke iz niza "Kule i utvrde" HP među kojima je i marka sa motivom Dubovca, Društvo je izdalo prigodnu omotnicu. Mirko Malović je izvjestio da će povodom godišnjice Društva 16.11.2004. Društvo izdati prigodnu omotnicu i progodni žig sa motivom Vrbanićevog perivoja koje pripremaju Zdenko Grgeljac i Mirko Malović. Ivan Ivanković je predložio da se upotrijebi mehanizam sa promjenjivim žigom za ovu priliku kako bi se smanjili troškovi izrade žiga. Dogovoreno je da se povodm 100 godina muzeja 18.12.2004. pripremi prigodna omotnica u suradnji sa karlovačkim muzejem.

Ad4) Mirko Malović je izvjestio da će nekoliko članova putovati na izložbu u Novsku 18.10.2004. Odlučeno je da se uputi poziv svim članovima Društva za posjet ovoj izložbi.

Ad5) Blagajnik Ivan Ivanković je izvjestio da je HFS uputio sredstva za 30 članarina za 2004. godinu koju je podmirilo 25 članova.
Predsjednik Miroslav Krnić je zakazao slijedeću sjednicu za 04.11.2004.
Sjednica je završena u 18.00 sati.

Zapisničar:

Miroslav Krnić