08.03.2016. Održana je redovita izborna Skupština HFD Karlovac. U nazočnosti 19 članova u radnom dijelu Skupštine pročitani su i jednoglasno usvojeni svi izvještaji. Također je odlučeno da se tijela Društva ne mijenjaju te su i oni dobili jednoglasnu podršku. Na kraju su učesnicima društvene izložbe uručene diplome a članovima sa dugogodišnjim stažom priznanja.
17.02.2016. Glasonoša je ušao u 14. godinu svog izlaženja. U novom Glasonoši objavljujemo članke i fotografije vezane uz izložbe održane posljednjih mjeseci, kao i sve izvještaje za godišnju Skupštinu Društva. Glasonoša je besplatan i možete ga preuzeti u pdf formatu ovdje.
Temeljem članka 24. Statuta Hrvatskog filatelističkog društva Karlovac, Upravni odbor je na svojoj sjednici održanoj 4.veljače 2016. godine donio odluku o sazivanju

Redovne izborne Skupštine

Skupština će se održati 25.veljače 2016. godine u prostorijama Ugostiteljske škole, Radićeva ul. sa početkom u 18,00 sati
Za predstojeću skupštinu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, pozdravna riječ predsjednika HFD Karlovac i utvrđivanje dnevnog reda
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) radnog predsjedništva
b) zapisničara
c) dva ovjerovitelja zapisnika
d) kandidaciona komisija
3. Podnošenje izvještaja Skupštini :
a) izvještaj tajnika o radu Društva u 2015. godini
b) izvještaj blagajnika o financijskom poslovanju u 2015. godini
c) izvješće distributera poštanskih maraka
d) izvješće Nadzornog odbora
e) izvješće Suda časti
4. Rasprave o izvješćima
5. Rasprava i usvajanje Plana rada za 2016 godinu
6. Rasprava i usvajanje Financijskog plana za 2016 godinu
7. Davanje razrješnice UO, NO i Sudu časti
8. Izbor novog UO, NO i Sudu časti
9. Prijedlog za dodjelu priznanja HFS-a i HFD Karlovac
10. Određivanje predstavnika za rad Skupštine HFS-a
11. Ostalo – razno

Prema članku 19.stavak 1. Skupština Udruge odluke donosi većinom glasova nazočnih članova. Prema istom članku, stavak 3.ako nije nazočna većina članova Skupština se odgađa za pola sata , nakon čega može početi rad i donositi punovažeće odluke ako je Skupštini prisutna barem 1 ukupnog broja članova. U protivnom se Skupština ne može održati.
Molimo članove da svojim prisustovanjem i aktivnim sudjelovanjem na Skupštini doprinesu kvalitetnom radu Društva.

11.11.2015. Izašao je novi broj Glasonoše. U njemu možete pročitati o našim izdanjima, izložbama u Oštarijama, Novskoj, markama sa kristalima i još ponešto. Glasonoša je besplatan i možete ga preuzeti u pdf formatu ovdje.
10.11.2015. Filatelistička izložba članova našeg Društva održati će se od 16.-19.11.2015. u Knjižnici i čitaonici za mlade, Banjavčićeva 8 u Karlovcu. Izložba je posvećena 97. obljetnici našeg Društva i 150. obljetnici rođenja prvog karlovačkog filateliste Huge Lukšića. Na izložbi će biti predstavljen prigodni poštanski žig i prigodna poštanska omotnica.
03.11.2015. Hugo Lukšić, slikar i trgovac rodio se 29.06.1865. u Karlovcu, a preminuo je 10.03.1917. Studirao je slikarstvo u Münchenu. Morao je preuzeti očevu trgovinu pa se slikarstvom bavio usputno. Preteča je karlovačkih filatelista, 1907. na Prvoj hrvatskoj filatelističkoj izložbi u Zagrebu dobio je zlatnu kolajnu. Karlovački list Glasonoša od 12.05.1907. donio je vijest da je Hugo Lukšić, trgovac i slikar iz Karlovca pristupio Filatelističkom društvu u Zagrebu kao redoviti član koji je kasnije bio imenovan povjerenikom za grad Karlovac.
Obilježavajući 97. obljetnicu osnutka, HFD Karlovac izdavanjem prigodnog poštanskog žiga i prigodne poštanske omotnice prisjeća se prvog karlovačkog filateliste.

16.10.2015.Novljani obilježavaju dan Svetog Luke kao svoj dan grada. Svake godine tim povodom članovi HFND Novska ‘94 priređuju filatelističku izložbu. I ove godine izložba je priređena u prostorima Srednje škole Novska, a njenom otvorenju nazočilo je više od stotinu učenika i gostiju i čak 6 karlovčana. Prigodnim programom predstavili su se učenici i njihovi mentori, a posebnu pažnju pobudila je modna revija vjenčanica. Kao i uvijek i ove godine smo se pridružili ovoj proslavi. Ne samo da smo izložili naše filatelističke uratke već smo i svojim prisustvom uveličali svečanost i naravno čestitali i zahvalili domaćinima predovođenim agilnim Matkom Glavićem. Uvjek vesela i vedra atmosfera uz bogat stol i tamburaše nije izostala niti ovaj puta. Zahvaljujem i Gordanu Turudiji koji nam je objasnio neke dobre i loše strane izloženog materijala, te dao naputke za izradu naših izložaka. Ispred HFS-a nazočne je pozdravio Berislav Turudija, a izložbu je otvorio zamjenik gradonačelnika. Izložba je bila promotivnog karaktera, a od 36 izlagača iz našeg Društva nastupili su: Marija Kovačić, Leon Krnić, Miroslav Krnić, Danko Fajt i Želimir Matko sa 7 izložaka.

15.04.2015. U Zagrebu je održana Izvanredna izborna Skupština Hrvatskog filatelističkog Saveza koju je otvorio dosadašnji predsjednik Saveza g. Vilfan. Nakon toga su izabrana radna tijela Skuštine. Prisutno je bilo 32 delegata. Predsjedavala je gospođa dr. Kolačko. Predloženi dnevni red je usvojen uz dvije dopune (izbor likvidatora Saveza i imenovanje Povjerenstva za konačni tekst novog Statuta Saveza).
Skupština je razmatrala prijedlog novog Statuta. Prijedloge su dali U.O. i gospodin Maras u zajednici s gospodinom Bankom. Primjedbe je prije dostavilo F.D. Poštar. Na temelju ovog je g. Vilfan izradio zajednički prijedlog Statuta o kome se diskutiralo. Zaključeno je da će na temelju svih usvojenih primjedbi izabrana komisija sačiniti konačni tekst Statuta i dostaviti ga svim članicama na uvid. Kao najvažniji zaključci su da se ukida Vijeće i da mandat traje tri godine.
Svi podnijeti izvještaji: o radu, o financijskom poslovanju, Nadzornog odbora, Časnog suda, Zbora filatelističkih sudaca i Zbora ispitivača maraka prihvaćeni su nakon žive rasprave velikom večinom glasova. Nakon toga je data razrješnica dosadašnjim tijelima HFS-a.
Kod izbora novog Predsjednika Saveza gospodin Maras je odustao od kanditature, te je kao jedini kandidat ostao gospodin Tihomir Bilandžić. On je nakon rasprave većinom glasova izabran za Predsjednika HFS-a. Iznio je svoj prijedlog sastava UO koji je prihvaćen. G. Vilfan je predložio sastav Nadzornog odbora i Časnog suda koji je također nakon rasprave prihvaćen. Novi predsjednik NO je g. Ivan Skec, a Časnog suda dosadašnji predsjednik g. Vukadinović. Za likvidatora Saveza izbran je g. Skec iz F.D. Koprivnica.
Povjerenstvo za vrednovanje rada članica HFS-a za 2014.godinu izvjestilo je da je prvo mjesto osvojilo Hrvatsko društvo olimpijske memorabilije, drugo F.D. Zaboky a treće F.D. Novska '84.Najljepšom omotnicom proglašen je uradak F.D Zadar – čipke; najboljim žigom uradak F.D. Zagreb - žig grad Zagreb, a najboljom maksimum kartom uradak F.D. Poštar.
Usvojeni su prijedlozi Plana rada i Financijskog plana za 2015. godinu. Članarina HFS-a ostaje i dalje 50 kuna. (Krunoslav Tušek)
26.05.2015. Prvi vlak Zagreb - Jastrebarsko - Karlovac stigao je 01.06.1865. na privremeni kolodvor u općini Banija (danas gradsko naselje Banija), gdje je i sagrađen željeznički kolodvor. Tim povodom HFD Karlovac će izdati prigodni poštanski žig i prigodnu poštansku omotnicu čiji je autor Miroslav Krnić.
Žig će biti dostupan na pošti 47000 Karlovac samo u ponedjeljak 01.06.2015. a omotnicu možete nabaviti u društvu kao i naša ostala izdanja.
14.05.2015. Pred vama je novi broj Glasonoše. U ovom broju donosimo foto reportažu sa promocije poštanske marke Vijadukt Modruš 1, zatim najavu novog izdanja povodom 150 godina željezničke pruge Karlvoac - Zagreb, posebno zanimljiv osvrt na Nacionalnu i međunarodnu izložbu Croatica 2015, te izvještaj sa naše godišnje Skupštine kao i zapisnik.
Glasonoša je besplatan i možete ga preuzeti u pdf formatu ovdje.
29.04.2015. U Josipdolu je održana promocija poštanske marke Vijadukt Modruš 1. Uz predstavnike Općine Josipdol, Hrvatske pošte te našeg Društva promocija je održana u Osnovnoj školi. Tom prigodom je promoviran i prigodni poštanski žig u pošti Jospdol kao i maksimum karta i prigodna poštanska omotnica, a otvorena je i filatelistička izložba. Dio sudionika je razgledao sam vijadukt koji se nalazi podno utvrde Modruš.
26.04.2015. U srijedu 29.04.2015. održati će se promocija poštanske marke Hrvatske pošte s motivom vijadukta Modruš 1. Promocija će biti održana u Osnovnoj školi Josipdol s početkom u 11 sati. HFD Karlovac tom prigodom izdaje prigodni poštanski žig koji će biti dostupan samo 29.04.2015. na pošti Josipdol. Članovi HFD Karlovac su pripremili i filatelističku izložbu kao i promociju prigodne poštanske omotnice i maksimum karte.
23.04.2015. Hrvatska pošta u seriji Mostovi i vijadukti izdaje prigodni poštanski blok s motivima vijadukta Modruš 1 i Mosta na Krki. HFD Karlovac će tom prilikom izdati prigodni poštanski žig u pošti Josipdol. Žig će biti dostupan 29.04.2015.
02.04.2015. Redovna godišnja izvještajna Skupština HFD Karlovac održana je uz prisutnost 18 članova. Na Skupštini su prihvaćeni izvještaji kao i plan rada. Donešen je i novi Statut usklađen sa Zakonom o Udrugama. Podjeljene su diplome učesnicima prošlogodišnje izložbe. U prijateljskoj atmosferi druženje je nastavljeno uz domjenak.

31.03.2015. U Zagrebu je otvorena filatelistička izložba Croatica 2015. U novouređenom Francuskom paviljonu Studentskog centra pred više od stotinu uzvanika i gostiju izložbu je otvorio veleposlanik Španjolske. Naime uz izložbu promovirana je i poštanska marka, zajedničko izdanje Hrvatske i Španjolske pošte. U vrlo zamornom programu otvaranja riječ su uzimali redom sve odličnici hrvatske i europske filatelije. Svjetle točke svečanosti bile su glazbene i plesne točke. Kako se količina izgovorenih riječi za mikrofonom povećavala tako se broj gledatelja smanjivao.
Na 286 vitrina izloženi su brojni izlošci kako domaćih tako i stranih filatelista, a među njima i naših članova Krešimira Botkovića i Zdravka Kovačića, te naš Glasonoša. Tako su u razredu tradicionalne filatelije, poštanske povijesti, aerofilatelije i cjelina prevladavali izlošci stranih izlagača, dok je za domaće izlagače ostalo mjesta u tematskom razredu i izlošcima mladeži. I kad se zbroje vitrine više je stranih no domaćih izlagača tako da se ova Croatica može slobodno nazvati Eurocratica.

26.03.2015. Redovna godišnja Skupština Društva održati će se u četvrtak, 02.04.2015., u restoranu Ugostiteljske škole, Radićeva 9 sa početkom u 18 sati. Molimo sve članove da se odazovu pozivu. U ovom broju Glasonoše nalazi se poziv kao i svi materijali vezani za Skupštinu uključujući i prijedlog novog Statuta koji je usklađen sa Zakonom o Udrugama.
31.12.2014. Novi broj Glasonoše zaključuje 2014. godinu člancima o izložbama u Karlovcu i Novskoj, te donosi još neke zanimljivosti. Glasonoša je besplatan i možete ga preuzeti u pdf formatu ovdje.
19.12.2014. U emisiji TV4Rijeke Gost dana gost je predsjednik HFD Karlovac Miroslav Krnić. Pogledajte razgovor o filateliji danas u 20:40 i u reprizinim terminima tijekom tjedna.
15.12.2014. Filatelistička izložba pod nazivom U susret Božiću održati će se u Karlovcu, Pastoralni centar Presvetog Srca Isusova (crkva u Novom centru) od 19.-27.12.2014. Na izložbi će izlagati članovi našeg Društva ali i gosti. Otvorenje će biti u petak 19.12.2014. u 19 sati.
30.09.2014. Novi broj Glasonoše posvetili smo godišnjoj Skupštini, ali donosimo i nekoliko zanimljiv članaka o tematskoj filateliji i aukciji marke Britanske Gvajane. Tu su i rezultati odabira najljepših žigova, omotnica i maksimum karte gdje smo i ove godine polučili izvanredne rezultate. Glasonoša je besplatan i možete ga preuzeti u pdf formatu ovdje.
28.02.2014. Članovi HFD “Karlovac” održali su u restoranu “Pod starimi krovovi” svoju redovnu izbornu godišnju skupštinu. Uz goste iz Zagreba tajnika HFS Tihomira Bilandžića i gospodina Berislava Turudiju iz HDOFM sve nazočne je pozdravio predsjednik društva Miroslav Krnić.

Iscrpno izvješće o radu podnio je tajnik HFD-a Stevo Kovačić koji se osvrnuo na aktivnosti članova u prošloj godini. Nastavlja se kontinuitet izlaženja Glasonoše koji je ušao u desetu godinu neprekidnog izlaženja. Društvo je izdalo tri omotnice sa prigodnim žigom i jednu maksimum kartu.

Prigodnom izložbom obilježena je 95. godišnjica društva u Karlovcu, učešće na svečanoj promociji poštanske marke s likom braće Seljan, te na promociji marke sa motivom starog mosta u Tounju. Tijekom godine članovi društva posjetili su druge filateliste i njihove izložbe. Zatim su podnijeli godišnji izvještaj blagajnik, distributer poštanskih maraka, predstavnik Suda časti i nadzornog odbora. Skupština je jednoglasno izglasala povjerenje starom – novom Upravnom odboru i ostalim članovima koji će predstavljati članove HFD Karlovac i ove godine.
Na kraju su članovima podjeljene zahvalnice, diplome i bedževi.

Više o ovome pogledajte na: kaportalu

13.02.2014. Novi broj Glasonoše donosi poziv i materijale za redovitu godišnju izbornu Skupštinu HFD Karlovac, ali i još nekoliko zanimljivih članaka: o održanoj izložbi povodom 95. obljetnice Društva, o mukama po žigovima i olimpjiskim izdanjima poštanskih maraka. Glasonoša je besplatan i možete ga preuzeti u pdf formatu ovdje.

13.02.2014. Temeljem članka 17.stavak 3. Statuta Hrvatskog filatelističkog društva Karlovac, Upravni odbor je na svojoj sjednici održanoj 27.siječnja 2014. godine donio odluku o sazivanju
Izborne Skupštine

Skupština će se održati 27.veljače 2014. godine u prostorijama Ugostiteljske škole, Radićeva ul. sa početkom u 18,00 sati
Za predstojeću skupštinu, predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, pozdravna riječ predsjednika HFD Karlovac i utvrđivanje dnevnog reda
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) radnog predsjedništva
b) zapisničara
c) dva ovjerovitelja zapisnika
d) kandidaciona komisija
3. Podnošenje izvještaja Skupštini :
a) izvještaj tajnika o radu Društva u 2013. godini
b) izvještaj blagajnika o financijskom poslovanju u 2013. godini
c) izvješće distributera poštanskih maraka
d) izvješće Nadzornog odbora
e) izvješće Suda časti
4. Rasprave o izvješćima
5. Rasprava i usvajanje Plana rada za 2014 godinu
6. Rasprava i usvajanje Financijskog plana za 2014 godinu
7. Prijedlog za dodjelu priznanja HFS-a i HFD Karlovac
8. Davanje razrješnice UO, NO i Sudu časti
9. Izbor novog UO, NO i Sudu časti
10. Određivanje predstavnika za rad Skupštine HFS-a
11. Ostalo – razno

Prema članku 19.stavak 1. Skupština Udruge odluke donosi većinom glasova nazočnih članova. Prema istom članku, stavak 3. ako nije nazočna većina članova Skupština se odgađa za pola sata, nakon čega može početi rad i donositi punovažeće odluke ako je Skupštini prisutna barem 1 ukupnog broja članova. U protivnom se Skupština ne može održati.
Molimo članove da svojim prisustovanjem i aktivnim sudjelovanjem na Skupštini pokažu da im je stalo za rad Društva.

Arhiva vijesti 2013...

Arhiva vijesti 2012...

Arhiva vijesti 2011...

Arhiva vijesti 2010...

Arhiva vijesti 2009...

Arhiva vijesti 2008...

Arhiva vijesti 2007...

Arhiva vijesti 2006...

Arhiva vijesti 2005...

Arhiva vijesti 2004...

 
 
 

 

 
 
linkovi:
 
 
 
 
 
 

Turistička zajednica grada Karlovca

 
 
Hrvatski radio Karlovac
 
Ivan Jurković
 
 
 

 

 

Objavljeni materijal na ovim stranicama vlasništvo je HFD Karlovac i ne smije se upotrebljavati bez dozvole!

Zadnja promjena:
08.03.2016.