POČECI FILATELIJE U KARLOVCU

Kao i sve što se odvijalo i odvija se u ljudskom društvu tako je i filatelija započela sa svojom pojavom. Filatelija je nastala kao osjećajnost, prilog prijateljstva ili kakvog sjećanja, a onda se poređivanjem prema svom obliku sadržaja, pogotovo spletom boja nametnula kao svojevrsna dokumentacija različitosti ukusa, običaja i shvaćanja ljepote.

Poštanske marke se izdaju isključivo prema potrebi poštanskog prometa i na tom polju ljudske djelatnosti, sakupljači nastoje sakupiti kompletne serije, kompletirati pojedine države, popunjavati tematsku zbirku te pratiti ostala filatelistička kretanja.

Karlovac ima svoju lijepu i bogatu povijest. Tako je dana 16. studenog 1918. godine u prisustvu šestorice filatelista, osnovano Hrvatsko filatelističko društvo Karlovac. Ono i danas postoji i sa 85 godina filatelističkog djelovanja i širenja filatelije u gradu Karlovcu, daje pozitivan naboj kulturi Karlovca.

Sa par rečenica vratio bih se u povijest karlovačkog poštarstva i povijesti pošte. Poznato je da je 4. listopada 1579. godine u Karlovcu poslana prva poštanska uputnica, i sa tim datumom je i započela poštanska služba u Karlovcu, koja je bila u sklopu Vojne krajine. Godine 1716, uvedena je stalna pošta u Vojnoj krajini sa određenim tarifama za pisma, pakete, prtljagu i ostale usluge, koja je tada putovala kočijom. 1736. redovito funkcionira "kombijatura" u Karlovcu, kao vid neke poštanske stanice. Od 1744. "poštohod" radi na relaciji Karlovac - Generalski Stol - Josipdol - Jezerane - Žuta Lokva - Otočac - Perušić - Gospić. Od 1804. redovito funkcionira 18 takovih "poštohoda" u raznim pravcima.

Prve pošiljke imaju samo žigove, a od 1850. godine uvedeni su poštanski biljezi i marke. Prvi poštanski žig grada Karlovca poznat je iz 1794. godine. Također je poznato da je Karlovac bio jedan od rijetkih hrvatskih gradova koji je izdavao paketske marke.

 

Pripremio: M. Krnić

Literatura: Z. Grgeljac, S. Pignar, Katalog izdavačke djelatnosti HFD Karlovac, 2002.

 

povratak na glavnu stranicu