FILATELIJA


Filatelija (philatelie) (grč. philos - prijatelj; ateleia - frankiranje) je pojam koji označava sakupljanje poštanskih maraka. Zbog svoje ljepote i tematske raznolikosti koji obuhvaćaju sva područja ljudske djelatnosti i stvaralaštva, poštanske marke su izuzetno tražene i zanimljive širokom krugu ljudi. Danas u svijetu postoji više desetaka milijuna sakupljača poštanskih maraka, odnosno filatelista.
Filatelija obuhvaća sistematsko sakupljanje i proučavanje maraka i drugih poštanskih dokumenata. Prije izlaska prve poštanske marke poštanske pošiljke su se žigosale različitim žigovima. Takove žigove objedinjujemo pod imenom "predfilateličko razdoblje".
Nekada je poštar, donoseći pismo, morao naplaćivati poštansku pristojbu jer poštanskih maraka još nije bilo. Poput današnjih inkasatora za struju ili vodu poštari su sami izračunavali i naplaćivali poštarinu. Godine 1834. Englez Rowland Hill predložio je reformu poštanskih tarifa, želeći u prvome redu smanjenje poštarine i plaćanje poštanskih usluga unaprijed kupnjom marke koja bi se lijepila na svaku poštansku pošiljku. Na engleskom dvoru prijedlog nije bio odmah prihvaćen, a pokazao se je kao izuzetno uspješan.

Pojava prve poštanske marke izazvala je pravu revoluciju u poštanskoj službi u svijetu. Došlo je do unifikacije tarifa koje su se prije određivale prema udaljenosti od pošiljatelja do primatelja i, što je za poštu bilo još povoljnije, poštanske usluge počele su se plaćati unaprijed. Tu novost već idućih godina uvode i druge zemlje.
Prva poštanska marka izašla je u Engleskoj 6.5.1840. godine. Na prvoj poštanskoj marki u svijetu otisnut je lik engleske kraljice Viktorije. Zbog svoje crne boje nazvana je Black penny ili crni peni. Sa naknadim doštampavanjem ukupno je izdano više od 63 milijuna komada te marke.
Sa novim sistemom bio je riješen poštanski promet unutar pojedine države, ali ne i preko granica. Taj dio se postupno rješavao međudržavnim ugovorima sve do 1874. kada je osnovan Svjetski poštanski savez (UPU) koji je preuzeo dotadašnje ugovore i nastavio uređivati međunarodni poštanski promet. Danas je savez posebna organizacija u sklopu Ujedinjenih naroda.
Prva organizirana skupina sakupljača poštanskih maraka, budućih filatelista, sastala se u Londonu 1863. godine.
Do danas je u cijelom svijetu izašlo oko 500.000 različitih maraka.

Pripremio: M. Krnić 

Izvor: Internet

povratak na glavnu stranicu