ZNAČAJ FILATELIJE


Najjednostavnije filateliju možemo odrediti kao skupljanje i proučavanje filatelističkog materijala koji čine poštanske marke, druge poštanske vrijednosnice i poštanski obrasci, te sve što je povezano sa poštanskim prometom. Sakupljanje materijala podrazumijeva njegovo pronalaženje, uređivanje i oblikovanje, pri čemu je konačni rezultat filatelistička zbirka. Sakupljanje filatelističkog materijala je niži stupanj, dok je pročuvanje viši stupanj filatelije. Sakupljanje filatelističkog materijala donosi sakupljaču zadovoljstvo pri radu ili aktivnom odmoru, jer oslobađa suvišnu umnu energiju i posredno pridonosi unutarnjem oblikovanju čovjeka, ponajviše jer ispunjava slobodno vrijeme. Jednako se događa sa čovjekom kod neprofesionalne aktivnosti u sportu, jedino što se sportom oslobađa suvišna fizička eneregija.
Učinke bavljenja filatelijom moguće je promatrati sa slijedećih stajališta:
s psihološkog stajališta, kao stvaralački posao izvan vlastitog zvanja, aktivno opuštanje u slobodnom vremenu, smanjenje napetosti zbog životnih problema i samopotvrđivanje sa veseljem nad skupljenjim materijalom.
s odgojnog stajališta, kao razvijanje osjećaja za točnost, smisla za sistematičnost, osjećaja za racionalnost i štedljivost i razvijanje sposobnosti memoriranja.
s obrazovnog stajališta, kao produbljivanje znanja o izvoru filatelističkog materijala, njegovoj informaciji, tehnici i uvjetima izrade i oblikovanja i po potrebi znanju stranih jezika.
s ekonomskog stajališta, kao čuvanje vrijednosti filatelističkog materijala, trgovanju vrijednosicama i po mogućnosti financijskoj zaradi nakon prodaje zbirke.
Svi navedeni učinci s raznih stajališta nisu svakom sakupljači jednako važni, ali se njihova važnost u pojedinim životnim dobima sakupljača mijenja. U mladosti je važno oblikovanje osobnih vrijednosti, usvajanje znanja i samopotvrđivanje; u zrelim godinama ublažavanje napetosti, mogućnost investiranja i prenošenje znanja na druge; u starosti trošenje suvišnog slobodnog vremena i sa prodajom dobivanje dodatnih financijskih sredstava; osjećaj stvaranja važan je u svim životnim dobima.

Pripremio: M. Krnić

Izvor: Internet

 

povratak na glavnu stranicu