Što je blok?

Poštanska marka je osnovni interes filatelista. Marka se najčešće tiska u zupčanim arcima iz kojih se trganjem izdvaja pojedini primjerak marke. Osim na taj uobičajen način marka se može tiskati u bloku. Dakle marka (ili više njih) je obrubljena širokim rubom, a motiv sa marke je dopunjen motivom sa obruba ili je marka samo segment motiva koji se prostire preko cijelog bloka. Blokovi se izdaju samostalno ili kao dio tematskog niza maraka gdje niz maraka prati i pripadajući blok. Valja reći i da marke u bloku mogu biti zupčane i nezupčane.
Blok je dosta popularan među sakupljačima, tako da postoje filatelisti koji su se oprijedijelili isključivo za sakupljanje blokova, a postoje i katalozi koji obrađuju blokove.
Blok je omiljen i među autorima, umjetnicima, grafičarima koji dizajniraju poštanske marke prvenstveno zbog većeg formata od same marke, ali i zbog mogućnosti da kombiniraju poruku, odnosno motiv sa marke sa porukom ili motivom iz njene okoline, odnosno obruba.
Poštanske uprave kao izdavači maraka pojedina izdanja oplemenjuju i daju im posebno značenje izdavanjem bloka. Na taj način ističu motiv izdavanja kako bi bio posebno obilježen.
500. poštanska marka Republike Hrvatske je prigodni blok Nacionalni park Risnjak. Motiv na bloku je Mali i Veliki Risnjak sa Šloserovim domom, ris, te autohtono bilje: alpski kotrljan, zlatan ljiljan, bradata zečina i žuta strištara. Gorski masiv Risnjaka smješten je 15 kilometara sjeverozapadno od Rijeke u Gorskom kotaru, a nacionalnim parkom proglašen je 1953. godine.

povratak na glavnu stranicu