"CRKVA SVETA TRI KRALJA" U KARLOVCU NA BANIJI

Kratka povijest crkve i župe.
Gradnja crkve započela je 1759.god. Dao ju je sagraditi svojim sredstvima i opremiti karlovački trgovac Mihajlo Tucibat. Crkvu je 1760. godine oslikao pavlinski slikar iz Kamenskog Gabrijel Taller.
Najstariji dio građevine je svetište iz 1760 godine. U toku svog postojanja crkva je više puta obnavljana i dograđivana. Glavni oltar posvećen je sv. Trima Kraljima prema nakani i zavjetu graditelja Mihajla Tucibata. Crkva ima i dva pobočna oltara od kojih je jedan posvećen Majci Božjoj Lurdskoj a drugi sv. Josipu. Sama crkva je pod zaštitom spomenika kulture nulte kategorije.
Zbog pastoralnih potreba mještana Banije, dekretom Zagrebačke nadbiskupije donesena je odluka o osnivanju nove župe Sveta Tri Kralja u Karlovcu-Baniji i to 1.srpnja 1969. godine.
Prvim privremenim upraviteljem nove župe imenovan je župnik hrnetićki vlč. Viktor Štimec, koji je 21. rujna 1969. god pročitao vjernicima u punoj crkvi Dekret o osnutku župe Banija.
Ovime je omogućen aktivniji pastoralni rad u ovom djelu Karlovca, na slavi Božju i dobro vjernika.
Sadašnji voditelj župe karlovac-Banija je mladi župnik Jospip Horvat koji je u nepune tri godine za župu napravio veoma mnogo. Osnovan je Mješoviti pjevački zbor, Zbor mladih, obnovljen Karitas, a gradi se i pastoralni centar.
Povodom 35.obljetnice osnutka Župe Banija, 245. obljetnice izgradnje crkve i svečanog blagoslova novog pastoralnog centra na Baniji, Hrvatsko filatelističko društvo Karlovac izdaje prigodan poštanski žig na pošti Karlovac, kao i prigodnu omotnicu sa danom 1. srpnja 2004 godine.