Kako nastaju poštanske marke

Poštanske su marke izvorni poštanski proizvod, a kako je propisano Svjetskom poštanskom konvencijom, teme i motivi na poštanskim markama moraju biti u duhu preambule Ustava Svjetske poštanske unije, tj. pridonositi razvijanju veza između naroda i ostvarivanje uzvišenih ciljeva međunarodne suradnje na kulturnom, socijalnom i gospodarskom području. To je i nit vodilja u izdavačkoj politici Hrvatske pošte i radu Povjerenstva za izbor motiva, idejnih i likovnih rješenja poštanskih maraka i vrijednosnica.

Kao i svi poslovi u kojima sudjeluje velik broj stručnjaka različitog profila, a koji su uz to izloženi i strogom sudu najšire javnosti, i rad na izdavanju poštanskih maraka dugotrajan je proces.

Prvi je korak izrada Programa izdavanja prigodnih maraka. Nakon što se raspiše javni poziv zainteresiranim institucijama i udrugama građana koje dostavljaju svoje prijedloge Povjerenstvo za izbor motiva, likovnih i grafičkih rješenja odlučuje koje teme ostaju u užem izboru. Kriteriji za prihvaćanje prijedloga su povijesni, kulturni ili znanstveni značaj, aktualnost događaja, osobitost ili rijetkost pojave, autohtonost, zanimljivost ili važnost za opći interes. Program se donosi nakon što o njemu raspravi Povjerenstvo za poštanske marke i vrijednosice HP-a, te Uprava HP-a koja ga i donosi.

Nakon odabira tema raspisuje se javni natječaj za odabir likovnog rješenja na koji se javljaju slikari i dizajneri koji nastoje zadovoljiti kriterij suvremenosti i originalnosti likovnog izraza u interpretaciji teme.

Od prihvaćanja prijedloga likovnog rješenja do tiskanja marke, prođe nekoliko faza obrade i dorade što zahtjeva veliki nagažman autora i suradnju s Povjerenstvom te stalne konzultacije prije odobravanja tiska. Uspješna realizacija ponekad zahtjeva i konzultacije sa znantsvenicima iz muzeja, zavoda za zaštitu prirodne i kulturne baštine i drugim stručnjacima za pojedina područja.

Marka se dakle sa CD-a prenosi na tiskarsku ploču. Probni otisak pažljivo se pregledava, da bi konačno rješenje odobrili autor marke, te predstavnik Povjerenstva za izbor motiva, likovnih i grafičkih rješenja poštanskih maraka i vrijednosnica. S jednakom se pažnjom pregledava i prvi tiskarski arak.

Nominalna vrijednost marke je i njena frankaturna vrijednost kojom se plaća poštanska usluga, a određuje ju, kao i nakladu Povjerenstvo HP-a za poštanske marke i vrijednosnice, zavisno od potreba poštanskog prometa. U ovom je slučaju marka zamjena za novac, pa je zato njen tisak strogo kontroliran. Zaštita od krivotvorenja ugrađena je u papiru za tisak maraka koji se izrađuje isključivo za potrebe tiskanja poštanskih maraka Hrvatske pošte, a tiskara uz to ugrađuje i svoju zaštitu na markama UV bojom.

Kada poštanska marka, nalijepljena na pismo ili razglednicu, krene na svoj put, ona postaje putujući ambasador države iz koje potječe. Tada do punog izražaja dolazi njen značaj kao informativnog, propagandnog, obrazovnog i kulturnog produkta. A kad njen put poštanskim tokovima završi, što se događa kada je pošta koja ju je izdala povuče iz prometa ili kada se rasproda cjelokupna naklada, marka dobiva kolekcionarsku vrijednost koju ponajviše određuje njena rijetkost, pa je nije moguće predvidjeti. No, bez obzira na to kakva će biti njena cijena na tržištu, marka nastavlja život na fialtelističkim izložbama, u privatnim zbirkama i muzejima gdje poštanske marke ostaju sačuvane za budućnost.

Literatura: Katica Bošnjaković, HP