Žigovi i omotnice

Godinama se uz marke upotrebljavaju prigodni žigovi za njihovo poništavanje i izdaju se prigodne omotnice kojima se upotpunjuje određeno izdanje maraka. Prigodni žig je u upotrebi samo jedan dan, a motiv na žigu i prigodnoj omotnici je u skladu sa motivom na poštanskoj marki.

Prigodnim žigovima obilježava se izdanje novih maraka, a marke se lijepe na posebne omotnice, te se nazivaju "Omotnica prvog dana" ili FDC (First day cover). Sakupljanje FDC-a je danas sastavni dio zbirke i mnogi uz marke sakupljaju i odgovarajuće omotnice. Kako se ovaj trend nekada nije jako njegovao, mnoga starija FDC pisma su uništena, skidane su marke sa njih, te su danas rijetka i tražena. Osim prigodnih žigova prvog dana, imamo masu prigodnih žigova i nema praktički dana kada se ne pojavi neki. Uzmimo samo priredbe poput sajmova cvijeća, izložbi maraka, važnih obljetnica, sportskih priredbi i mnogo toga.

Danas se sve više umjesto omotnica izdaju prigodne karte slične dopisnicama, a imaju istu namjenu kao i omotnice. Kod karata nova moda su i tzv. "maksimum karte", slične razglednicama, koje prikazuju motiv marke, te je odgovarajuća prigodna marka nalijepljena na sliku i poništena prigodnim žigom. Danas je, s obzirom na mnoštvo ovih karata uvedena nova grana filatelije zvana "maksimafilija". Sakupljači ovih karata priređuju i posebne filatelističke izložbe, a ima i klubova samo ovih sakupljača.

Osim običnih i prigodnih žigova imamo i reklamne žigove koji reklamiraju razna poduzeća ili događaje, a upotrebljavaju se kod automatskog žigosanja pošiljaka. Takovi žigovi nazivaju se plamencima.

Prigodni žigovi mogu biti ručno otisnuti ili se otiskuju strojno. Strogo filatelistički gledano, samo žigovi koji su otisnuti ručno predstavljau filatelistički dokument, mada se danas ne pazi osobito na to.

Također bi bilo poželjno da je omotnica ili maksimum karta zaista bila u poštanskom prometu tj. da je putovala.

Kod prigodnih omotnica i karata bilo bi filatelistički, ali i poštanski ispravno da je frankirano odgovarajućom poštarinom, odnosno da je nalijepljena marka odgovarajuće vrijednosti. Tvorci prigodnih omotnica i karata u nekim ih slučajevima frankiraju s najmanjom nominalom kako bi smanjili troškove izrade, ali to s obzirom na poštanske propise nije dozvoljeno.

Žigovi moraju biti u crnoj boji. Imamo mnogo slučajeva da su upotrebljavani žigovi u boji, najčešće crvenoj, ali ima i drugih boja, čak i zlatne.

Literatura: Ivo Draganić, Hrvatska filatelija 4-95

Na slici: maksimum karta HP - Hrvatska flora - ljekovito bilje Pasja ruža


povratak na glavnu stranicu