Alfred Krupa akademski slikar - 90. obljetnica rođenja

Rodio se 22.07.1915 god u Mikolowu u Poljskoj, a u Karlovcu živi od 1946 godine. Otac mu je također bio slikar. Mladi Krupa svoj talenat je nadograđivao upornim radom i stručnim obrazovanjem u Krakowskoj akademiji likovnih umjetnosti. Od prvih dana bavljenja slikarstvom do danas proteklo je više od pedeset godina. Sudjelovao je na prvoj partizanskoj izložbi održanoj u Topuskom 1944. god. a od tada je teško pobrojati sva mjesta gdje su mu radovi bili izloženi. Samostalno je izlagao 26 puta i na bezbrojnim kolektivnim izložbama i likovnim kolonijama.
Radio je kao likovni pedagog. Najprije u Gimnaziji na Krku, a 1946 dolazi u Karlovac gdje radi na više osnovnih i srednjih škola. Krupa je bio i aktivni sportaš. Bio je trener karlovačkih boksača i strijelaca.
1971 god. odlazi u mirovinu i od tada počinje veoma živa i aktivna slikarska aktivnost. Sudionik je niza likovnih kolonija te jedan od osnivača likovne kolonije akvarelista "Slava Raškaj". Za svoj rad dobio je više priznaja i nagrada među kojima su: Plaketa ZAVNOH-a, Nagrada grada Karlovca i dr.
Umro je u Karlovcu 16. listopada 1989. god.
Pridužujući se obilježavanju 90. godine rođenja Alfreda Krupe, Hrvatsko filatelističko društvo Karlovac odlučilo je izdati prigodni poštanski žig i prigodnu poštansku omotnicu.


povratak na glavnu stranicu