Kule i utvrde - Ogulin

Hrvatska pošta od 2001. godine izdaje nizove maraka sa motivima kula i utvrda. Ove godine izaći će posljednji niz od tri marke posvećen starim gradovima. Na jednoj marki biti će motiv Ogulinskog starog grada.

Vjekovna težnja za obranom, zaštitom i sigurnosti uvjetovala je još od prethistorijskih vremena izgradnju neke vrste utvrđenja. Tako po uzvisinama Dalmacije nailazimo na nizove gradina, u Istri na protohistorijske kastelijere, u Panoniji kasnije keltske utvrde, uglavnom rađene u suhozidu, velikim megalitskim blokovima, ili pak zemljanim bedemima u nizinama. Rimska je pak uprava, osim utvrđivanja gradova, izgradila cijeli sustav vojnih logora - castruma, kojima je branila osvojene teritorije. Već krajem antike brojni su kastrumi postali refugij (pribježište) domaćem stanovništvu pred naletom plemena tijekom seobe naroda, a kroz čitav se rani srednji vijek nastavilo izgradnjom utvrda po starim antičkim modelima. Utvrđenja, kako ih danas zamišljamo i doživljavamo prema brojnim ruševnim ostacima, gradila su se uglavnom tijekom kasnijeg srednjeg vijeka i početkom novoga, a njihov je oblik nužno ovisio o tehnikama ratovanja i oružju kojim se te utvrde napadalo. Tako su primjerice, visoki zidovi, četvrtaste kule i nazubljena kruništa srednjovjekovnih utvrda pogodovali zaštiti od strelica i omogućavali nesmetano gađanje neprijatelja. Razvojem ratnih tehnika, uvođenjem teške artiljerije, primjerice, i kule su postajale niže, masivnije, skošene, radi efikasnije obrane od topova.
U Hrvatskoj je evidentirano, što prema dokumentima, što prema sačuvanim ostacima, preko 700 utvrđenih gradova i kaštela, izgrađivanih još od antike. Razlikuju se po obliku i tlocrtu upravo prema vremenu nastanka, potom prema konfiguraciji zemljišta na kojima nastaju, i dakako prema raspoloživom materijalu od kojih su građeni. Oni u ravnici većinom su zaštićeni močvarnim tlom (Đurđevac, Ribnik), oni na uzvisinama zaštićeni su strmim padinama (Belec, Okić, Klis), neki su opasani jarcima i rovovima (Konjščina), neki su smješteni na klisurama iznad rijeka (Ozalj, Slunj, Drežnik), a neki nad ponorom (Ogulin, Pazin).


HFD Karlovac ovim povodom izdaje prigodnu poštansku omotnicu i prigodni poštanski žig.povratak na glavnu stranicu