100 godina uvođenja javne rasvejete u Karlovcu i 100 godina hidroelektrane Ozalj

Javna električna rasvjeta zasjala je 18.08.1908. Karlovac je po uvođenju elektrike bio drugi grad u Hrvatskoj (prvi je bio Šibenik 1895.) Toga dana je utemeljena i "Elektra" Karlovac danas HEP - operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb DP "Elektra" Karlovac. Istog dana puštena je u pogon hidroelektrana Ozalj I ("Munjara"), izgrađen je dalekovod od Ozlja do Dubovca i trafostanica Dubovac. Uvođenje javne rasvjete kao i kasnija elektrifikacija doprinjele su razvoju Karlovca.

18.08.2008. puštena je pogon hidroelektrana Ozalj I ("Munjara"). Također je izgrađen dalekovod od Ozlja do Dubovca i trafostanica Dubovac čime su stvoreni uvjeti za uvođenje javne rasvjete u Karlovcu. Toga dana je utemeljena i "Elektra" Karlovac danas HEP - operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb DP "Elektra" Karlovac. Uvođenje javne rasvjete kao i kasnija elektrifikacija doprinjele su razvoju Karlovačke županije.

HFD Karlovac prigodom ove dvije obljetnice izdaje prigodan poštanski žig na pošti 47000 Karlovac i na pošti 47280 Ozalj, kao i prigodne poštanske omotnice sa danom 18.8.2008 godine. Motiv na žigu je dalekovod, a na omotnicama ozaljska hidroelektrana. Ozaljski žig je pravokutnog oblika. Autor žigova i omotnica je Zdenko Grgeljac.

 

povratak na glavnu stranicu