﹌ola mladih filatelista Trako规an 2009

     

 

Op鎖na Bednja, Filatelisti鑛i savez Republike Hrvatske, Muzejska ustanova Dvor Trako规an i Klub mladih filatelista Trako规an 鑕tvrtu godinu za redom organiziraju ﹌olu mladih filatelista u Trako规anu, jedinstvenu na podru鑚u na筫 domovine.
Kroz 筴olu je u protekle tri godine pro筶o oko 400 polaznika koji su zajedno sa svojim stru鑞im mentorima i voditeljima kroz svijet maraka upoznavali ljepotu svoje domovine kroz stolje鎍, ali isto tako i sva va緉ija politi鑛a i kulturna doga餫nja koja su se obilje緄la i dala obol razvoju Europe i svijeta u cjelini.
Mladi su radili , slu筧li i prijateljevali a svoje zadovoljstvo radom 筴ole i cjelokupnim zbivanjima izrazili si rije鑙ma: "Ovo je bio za nas blagoslovljen dan!"
Stvorena je nova koncepcija 筴ole koja u potpunosti odgovara zahtjevima modernog znanstvenog sustava i zato su osigurani kvalitetni predava鑙, ali 箃o je jo va緉ije me饀 njima su i mladi koji su izrasli u ovoj 筴oli.
Ove godine 筴ola je popra鎒na Nacionalnom filatelisti鑛om izlo綽om mlade緄 s me饀narodnim sudjelovanjem kao i izlo綽ama pozvanih poznatih izlaga鑑, pa 鎒 se tako u Trako规anu mo鎖 vidjeti marke izlo緀ne na 120 izlo綽enih filatelisti鑛ih vitrina od 10. do 17. listopada 2009.
"Nujlijep筰 kemau鑕k svieto Bednja - Trako规an" biti 鎒 doma鎖n mladima iz Vara綿inske, Zagreba鑛e, Krapinsko-zagorske, Me餴murske, Karlova鑛e, Primorsko - goranske, Vukovarsko - srijemske, Sisa鑛o - moslava鑛e i Zadarske 緐panije kao i susjedne nam Slovenije, Bosne i Hercegovine, Austrije, Vojvodine, Ma餫rske i 萫筴e.
Velika je ovo porodica, gotovo 1 Europske unije. Svu tu djecu vodi jedna 緀lja, 緀lja za u鑕njem, stvaranjem, upoznavanjem novih prostranstava 箃o im pru綼 鑥desan svijet maraka i ostalih oblika filatelisti鑛og izra鑑ja.
Biser Hrvatskog zagorja zaodjenut u zlatne boje jeseni; 150 djece, 30-ak stru鑞ih predava鑑, voditelja i mentora o鑕kuju Vas 10. listopada 2009.

Subota, 10. listopada 2009.g.

08,00 Sve鑑no otvaranje ﹌ole mladih filatelista Trako规an 2009 - amfiteatar galerije II Dvorca Trako规an Pozdravna rije doma鎖na Na鑕lnik Op鎖ne Bednja g. Mirko Bistrovi
Predsjednice Kluba mladih Filatelista "Trako规an" g餫. Marija Kola鑛o
Predstavljanje prigodnih izdanja
Dopisnice, koverte, vinjete i prigodni 緄govi - Predsjednik Hrvatskog filatelisti鑛og saveza g. Ivan Libri
Pozdravna rije predstavnika Hrvatskih po箃a
Pozdravna rije saborskog zastupnika - g. Zlatko Kora鑕vi
Otvaranje ﹌ole mladih filatelista Trako规an 2009 - 緐pan Vara綿inske 緐panije g. Predrag ﹖ormar
Kulturni program
Sanja 萢n綼r, Danijel 萫筺jaj, na cimbulama Tomislav 甶rovec

08,30 Podjela polaznika ﹌ole u grupe za filatelisti鑛e radionice

08,40 Plan rada i temeljno predavanje po grupama radionica

09,00 - 12,45 Rad 筴ole prema nastavnom programu
Galerija 2, dvorana zapad - po鑕tna skupina 1
Galerija 2, dvorana istok - po鑕tna skupina
Galerija 2, amfiteatar - napredna skupina

12,45 - 14,00 - ru鑑k

14,00 - 15,00 Zajedni鑛i program na otvorenom - plato galerije 1 dvorca Trako规an
Gost - Goran ﹑rem rukometni reprezentativac Republike Hrvatske
Gost - Andrej Kramari - mladi nogometni reprezentativac Republike Hrvatske i 鑜an NK Dinamo

15,15 - 16,00 Zavr筺i prikaz rada, ispit znanja

17,00 Otvaranje izlo綼ba - Ju緉a terasa dvorca Trako规an
Otvaranje izlo綼ba - Izaslanik pokrovitelja Sabora r. Hrvatske potpredsjednik Hrvatskog sabora g. Ivan Jarnjak (to malo poslo緄)
Nacionalna filatelisti鑛a izlo綽a mlade緄 s me饀narodnim sudjelovanjem
Izlo綽a ﹌ole mladih filatelista Trako规an 2009
Predaja posebnih nagrada i grand prix najboljim izlaga鑙ma - potpredsjednik Hrvatskog sabora g. Ivan Jarnjak
Kulturni program
Prvak drame HNK - a g. Krunoslav ゛ri
Sanja 萢n綼r

18,15 Zavr筫tak 筴ole, podjela diploma i posebnih nagrada - galerija II dvorca Trako规an

18,45 Zajedni鑛o dru緀nje uz mlade Kulturno-umjetni鑛og dru箃va "Franjo Sert" Bednja


Popratna doga餫nja :
Predstavljanje
Komercijalne po箃anske dopisnice Trako规an
Prigodne koverte
Prigodni 緄govi
Pepeljuga
Predlo綼k za novu marku Trako规an u drvu
Izlo綽a najboljih radova filatelista Republike Hrvatske doajen Hrvatske filatelije - galerija 1 dvorca Trako规an
Razmjena maraka i filatelisti鑛og pribora
Notar nakon 4 stolje鎍
Ponovo kovanica Trako规an
Notar ispisuje pismo
Julijana Erd鰀y Dra筴ovi ponovno slika
Kola鑙 na筰h baka
Krijes - svijetlost, radost, veselje


Nacionalna filatelisti鑛a izlo綽a mlade緄 s me饀narodnim sudjelovanjem otvorena je od 10.10.2009.g. - 18.10.2009.g. u vremenu od 09,30 - 17,00 sati.

Trako规an okupan zlatnim bojama jeseni o鑕kuje Va dolazak!


Organizacijski odbor     
     
     
     
     

 

 

povratak na glavnu stranicu