Izložba članova HFD KARLplakatOVAC
Karlovac, Knjižnica i čitaonica za mlade, 16.-19.11.2011.