Izložba HFD Karlovac 22.07.2005.
Povodom 90. obljetnice rođenja Alfreda Krupe - akademskog slikara
Karlovac, Knjižnica i čitaonica za mlade, 22.07. - 04.08.2005.

FILATELIJA U KARLOVCU
Hrvatsko filatelističko društvo Karlovac osnovano je 16.11.1918. godine u prisustvu šestorice filatelista kao drugo takovo društvo u Hrvatskoj.
Prva filatelistička izložba održana je 1932. godine.
Zlatne godine društva su 60-te kada se održavaju izložbe i kada društvo slavi 50 godina postojanja, a na rang listi svih društava osvaja 1. mjesta.
Posljednja nacionalna izložba održana je u Karlovcu 1998. godine povodom 80. obljetnice društva, a društvena izložba 02.04.2005. u Duga Resi.
HFD Karlovac danas ima 42 člana. Društvo je član Hrvatskog filatelističkog saveza. Prošle 2004. godine naše društvo je rangirano na 7 mjesto, a HFS je imao 31 člana.
Izdavanjem prigodnih omotnica i žigova obilježavamo značajne datume i obljetnice iz naše povijesti, kao i značajne događaje u našem gradu i županiji. Proučavajući motive sa poštanskih maraka nastojimo proširiti svoje znanje i obogatiti svoj duh, a ljubav prema filateliji želimo prenijeti mlađima.


IZLAGAČI:
Stjepan Bočkaj Crveni križ
Krešimir Botković "Hrvatske" pukovnije u Austro-ugarskoj vojsci
Stevo Kovačić Šah
Zdravko Kovačić Beskrajno carstvo mašte
Leon Krnić Automobili
Miroslav Krnić Švicarska
Marijan Matešić Flora i fauna
Roberto Miklić Sport na markama Republike Hrvatske 2000-2004.