Izložba članova HFD KARLOVAC
Karlovac, Knjižnica za mlade, 16.-30.11.2009.