Izložba članova HFD KARLOVAC
Karlovac, Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić, 16.-30.11.2010.