Izložba članova HFD KARLOVAC
Karlovac, Knjižnica i čitaonica za mlade, 16.-19.11.2011.