131
Povodom održavanja 5. izložbe čipke i spranga u Ozlju HFD Karlovac je u suradnji sa FD Maribor iz Slovenije pripremilo prigodni poštanski žig i prigodnu poštansku omotnicu. Autor žiga i omotnice je Milko Linec, filatelista iz Maribora, a ovo je zajedničko izdanje HFD Karlovac i FD Maribor. 5. izložba čipke i spranga održava se u Ozlju, u Zavičajnom muzeju na Starom gradu. U subotu 11.05.19. u 18 sati najavljeno je svečano otvorenje samostalne filatelističke izložbe na kojoj izlaže Milko Linec svoj izložak posvećen čipki na 8 vitrina.
Žig je dostupan samo danas na pošti 47280 Ozalj, dok se omotnica može nabaviti u Društvu kao i putem našeg kontakta.
Više o svim našim izdanjima pogledajte u katalogu.

Uskrs2019 Župa Banija ove godine slavi 50. obljetnicu svoga postojanja. Tom prigodom organizirana je filatelistička izložba pod nazivom "Uskrsnu kako je rekao". Organizatori izložbe su župa Sveta Tri Kralja - Banija i HFD Karlovac. Na 11 izložbenih vitrina sudjeluju: - Zdenko Grgeljac sa starim čestitkama Uskrsa i razglednicama stare Banije - Lada Grgurević - Škvorc s izloškom "Priča o Uskrsu" - Marija Kovačić s izloškom "Muka, smrt i uskrsnuće" - Marijan Listar s izloškom "Uskrsne čestitke" - Mladen Škvorc s izloškom "Uskrsnuo je kako je rekao" Izložba je otvorena od 16. - 25. travnja 2019. godine. Vrijeme posjeta izložbi je prije Svetih Misa što daje priliku župljanima da razgledaju izložbu. Već prvog dana najviše interesa privukle su razglednice Banije i čestitke Uskrsa.

U vrijeme Božića i ususret 50. obljetnici Župe Banija, Župa Sv. Tri Kralja Karlovac - Banija i HFD Karlovac organiziraju izložbu poštanskih maraka, razglednica i Božićnih čestitiki. Izložba će biti otvorena 21.12.2018. u 12 sati u vjeronaučnoj dvorani Župe Banija, Banija 18A. Izložba će se moći razgledati radnim danom od 17 - 18 sati, i ostaje otvorena do 05.01.2019. 

Zlatna medalja HFD Karlovac 300Na nedavno održanoj filatelističkoj izložbi Alpe - Jadran Slovenija 2019 u Kamniku od 28.-31.03.2019. po prvi put smo izložili našu monografiju HFD Karlovac u klasi literature i na naše veliko zadovoljstvo dobili Zlatnu medalju koju su Stevi Kovačiću, kao hrvatskom komesaru i predstavniku našeg Društva, svečano uručili Peter Suhadolc – predsjednik FZS  i Igor Pirc - predsjednik organizacijskog odbora izložbe.
Više o izložbi pročitajte u izvještaju komesara Steve Kovačića.
 

U Knjižnici za mlade promovirana je fotomonografija 100 godina HFD Karlovac 1918.-2018. Pred velikim brojem okupljenih filatelista, prijatelja i gostiju knjigu je predstavio predsjednik HFD Karlovac Miroslav Krnić. Istaknuo je kontinuitet 100 godišnjeg rada udruge i brojne aktivnosti kojima se ona bavila. U knjizi ostaje zauvjek zabilježeno naših prvih 100 godina. Danko Plevnik koji je autor pogovora, čestitao je filatelistima ovu veliku obljetnicu kao i brojna priznanja i nagrade koje su osvajali naglasivši da su uspješno savladane sve teškoće na koje je društvo u 100 godina nailazilo.
Poklone i čestitike uputili su Matej Glavić iz HFND Novska '94 i Željko Pintarić iz Varaždinskog kluba kolekcionara.
Na promociji smo se prisjetili naših članova koji više nisu sa nama te smo njihovim obiteljima poklonili knjigu.
Predstavljena su i prigodna izdanja, prigodni poštanski žig koji je bio u upotrebi 16.11.2018., prigodna poštanska omotnica, maksimum karta i dopisnica Hrvatske pošte.

Na izložbi su prvi puta prikazane sve prigodne omotnice društva izdavane od 1958. do danas kao brojna literatura i plakati. Sa svojim filatelističkim izlošcima nastupili su: obitelj Kovačić, Davorko Vrus, Lada Grgurević Škvorc, Mladen Škvorc, Zdenko Grgeljac, Krešimir Botković, Anton Škrabec, Želimir Matko, Marko Juričić i Marijan Listar. Izložba ostaje otvorena do 22.11.2018.