Već tradicionalno kada su školknjiznica18ski praznici, Gradska knjižnica I.G. Kovačić iz Karlovca organizira radionice za djecu na kojoj već niz godina i naše Društvo aktivno sudjeluje kroz filatelističke radionice. Trodnevnu edukativnu filatelističku radionicu od 1.-3. kolovoza 2018. koju su vodile Marija Kovačić i Lada Grgurević Škvorc, članice HFD Karlovac, pohodilo je petero školaraca Magdalena Panić, Maris i Nikša Ćapin te Marta i Luka Turković. Bez obzira na velike vrućine, polaznici su sa radošću dolazili na radionice i duže ostajali od predviđenog jer im je sve bilo novo i neobično zanimljivo. Prvi doticaji sa filatelijom su bili kroz mali uvod na kojem je Marija Kovačić objasnila osnovne pojmove koji su vezani za naš hobi. Prvi dan polaznici su pregledavali klasere sa poništenim, čistim i „neobičnim“ markama a onda smo ih učili kako odljepiti poštanske marke sa koverata. Drugi dan djeca su već iz ponuđenih klasera i filatelističkog materijala koje je kao i uvijek do sada donirala Hrvatska pošta u većoj količini na čemu im se ispred Društva zahvaljujemo, sama u svoje klasere ulagala marke po svom nahođenju i interesu za određene tema. Treći dan smo pristupili izradi manjeg izloška po pojednostavljenim pravilima da djecu ne zbunjujemo već na početku. Učili smo ih kako marke uložiti u zaštitne folije, kako obrubiti foliju te istu sa poštanskom markom zalijepiti na listove. Djeca su napravila izloške na temu sporta, znamenitih Hrvata ali i stradalih hrvatskih gradova u Domovinskom ratu te boje na markama. Izlošci su izloženi na panou u Gradskoj knjižnici a svaki polaznik je dobio diplomu za sudjelovanje  na radionici kao i filatelistički materijal HP. Stariji polaznici su izrazili želju da se uključe u naše Društvo a svakako ćemo im i dalje organizirati filatelističke radionice jer se nikada nezna kada će netko od njih u budućnosti postati ugledan hrvatski filatelista.
Do slijedeće radionice