Fotografije iz ostavštine Slavka Pignara u arhivi HFD Karlovac