Hrvatski savez filatelista 2018Nakon odluke o učlanjenju našeg Društva u HSF, kao predstavnik imao sam čast sudjelovati u radu redovite izborne skupštine HSF-a. Skupština je održana 04. ožujka 2018. u Zagrebu u prostorima Pivnice Medvedgrad i od ukupno 18 članica 11 predstavnika Društava je prisustvovalo radu iste. Prilikom poziva na Skupštinu , svako Društvo je unaprijed dobilo kompletan pisani materijal putem maila tako da je za svaku pohvalu odmak u tretiranju članica na koji smo bili naviknuti u prošlim vremenima. Uz već standardni uvodni dio koji prati svaku Skupštinu, najveća debata se vodila oko izmjene pojedinih članaka postojećeg Statuta koji je usklađen prema zahtjevima pojedinih članica. Nakon toga se pristupilo razrešenju UO i biranju novog. Pošto je pristigla samo jedna kandidatura novog-starog predsjednika Nenada Rogine, Skupština nije imala puno dileme oko iste. Prema Statutu predsjednik je predložio osobe za UO i to: Matej Glavić potpredsjednik, Dario Stela tajnik te Ivica Librić i Stevo Kovačić članovi UO. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen te se prišlo raspravi o predstojećim aktivnostima HSF-a koji je podnio predsjednik. Zacrtane aktivnosti su obimne kao međunarodna fil. Izložba Alpe Adria u Varaždinu, bilateralna izložba Hrvatske i Slovenije u Novskoj, izdavanje Hrvatskog Filateliste, eseja, Novosti... Sve to iziskuje nemala financijska sredstava koje dijelom financira HP a ostatak će se pokušati dobiti kroz donacije. Sama Skupština je završila u prijateljskom tonu i nadamo se da će se tako i nastaviti kroz slijedeća razdoblja. Moramo biti zadovoljni jer je nakon dužeg razdoblja jedan naš član u UO Saveza. Do slijedeće Skupštine. (Stevo Kovačić)

Glasonosa49mIzašao je novi broj Glasonoše koji donosi vrlo zanimljiv članak o fondu 13. srpanj, tu je i osvrt na godišnju Skupštinu kao i Pravilnik o priznanjima a ima još toga. Glasonoša je već u petnaestoj godini izlaženja, besplatan je i sve ih možete pronaći i pročitati ovdje

Glasonosa48mIzašao je novi broj Glasonoše koji donosi materijale za godišnju Skupštinu Društva, izvještaje sa filatelističkih radionica i izložbe i priču o markama neobičnih oblika i poziv za godišnju Skupštinu Glasonoša je besplatan i sve ih možete ga pronaći i pročitati ovdje

skup0322.02.2018. Održana je redovna godišnja izvještajna skupština. Bila je to Skupština na kojoj je trebalo biti, Skupština o kojoj će se pričati i svi koji nisu bili neka im bude žao. Gosti Skupštine bili su Nenad Rogina predsjednik HSF, Matej Glavić tajnik HSF i Ivan Librić član UO HSF. Skupština je čula izvješća tijela društva. U kratkoj raspravi je rečeno da je rad u prošloj godini bio skromniji nego što smo navikli ali ipak je bilo rada pogotovu s djecom. U izvještaju NO naglašeno da je upravo transparentnost i otvorenost ono što krasi društvo, stoga uživamo u međusobnom povjerenju i poštivanju. Izvješća su jednoglasno usvojena. Donesen je novi pravilnik o priznanjima uz obrazloženje da zbog nepostojanja Saveza i problema s kojima smo se susretali u komunikaciji sa Savezom pojedini članovi koji su predlagani Savezu za odličja su bez njih ostali. 100-ta obljetnica Društva će se obilježiti kako je primjereno, što je ujedno bio i dio plana rada za slijedeću godinu, izdavanjem monografije, poštanskom dopisnicom, društvenom izložbom, izdavanjem omotnice i žiga i medijskom kampanjom, vjerojatno i svečanom skupštinom. Nenad Rogina je obrazložio kako je došlo do formiranja novog Saveza, što je do sada napravljeno i koje su namjere. U vrlo konstruktivnoj i argumentiranoj raspravi članovi društva iskazali su probleme s kojima su se susretali u komunikaciji s likvidiranim savezom, pojedinci su se prisjetili svojih pokušaja da djeluju u tijelima Saveza, istaknuli su nezadovoljstvo sadržajem novog časopisa "Hrvatski filatelist" koji se nije bitno promijenio od starog, istaknuli su visinu članarine, probleme na koje nailazimo u radu s Hrvatskom poštom prvenstveno cijeni prigodnih žigova, o lošoj politici izdavanja poštanskih maraka, itd. Rogina je odgovorio da je Filatelist takav jer drugog sadržaja nema ali da će se prihvatiti svaki doprinos, pozvao je da se zatraži pomoć pa čak i financijska u realizaciji projekata i aktivnosti što ćemo sa zadovoljstvom učiniti. Skupština je odlučila da se učlanimo u HSF prvenstveno zbog izlagača koji će sada moći izlagati na izložbama. Gosti su nam čestitali na izvrsnoj raspravi i poželjeli uspjeh u radu, te pružili još nekoliko vrlo korisnih i konkretnih savjeta. Skupština je završila domjenkom.

brezovica2017Nastavljajući kontinuirani rad sa osnovnoškolcima na upoznavanju filatelije kroz neobavezne i razigrane radionice, ovaj put smo bili gosti OŠ „Braća Radić„ iz Botinca. Radionica je održana 16.11.2017. u prostorijama škole za učenike trećih razreda - sveukupno 70-ak učenika. Inicijativa za radionicu došla je od strane nastavnice Nade Kozjan a objeručke su je prihvatile Gordana Kirn i Bernarda Pintar. Pošto se po prvi put u njihovoj školi prezentira filatelija kroz radionice, ravnatelj škole Darko Štimac nas je veoma srdačno primio i dao nam svekoliku podršku. Kao i kod svakog prvog susreta sa djecom koja se po prvi put susreću s filatelijom, ukratko smo im približili naš hobi kroz kratku prezentaciju o filateliji. Cilj radionice bio je poštanskim markama i ostalim filatelističkim materijalom, koje je donirala HP, obraditi nastavno gradivo vezano za Županiju i Zagreb. Na osam već pripremljenih listova A3 formata prezentirane su znamenitosti, povijest i povijesne ličnosti kao i istaknuti sportaši grada Zagreba. Učenici su morali na osnovu teksta prepoznati određeni filatelistički materijal i postaviti ga na zato predviđeno mjesto. Nakon toga su uz pomoć voditelja radionice i nastavnica listove zaljepili na pano tako da čine cijelinu. Pano se može objesit na zid i služiti kao edukativan izvannastavni materijal. Po završetku uslijedilo je zajedničko fotografiranje i podjela promo materijala -donacija Hrvatske pošte- razglednice Marko Markica, popratnih listova kao i časopisa Hrvatska filatelija. Školska knjižnica je obogaćena za još jednu prekrasnu knjigu izdanja HP „Otkrivam poštanske marke“ filateliste Ivana Librića koji su djeca sa zanimanjem prelistavala.